Plakat radziecki
Rossia.pl | Galeria
 
Czy wstapiles jako ochotnik?
"Ты записался добровольцем?"
Nie gadaj
Не болтай
Niepiśmienny - jak śliepy...
Неграмотный - как слепой
Kobieto - ucz się czytać i pisać...
Женщина! Учись читать и писать
Roboty w polu nie czekają!
ППолевые работы не ждут
Powód do uśmiechu
(plakat z lat 20-ch)