Jak pisać na komputerze po rosyjsku?
Rossia.pl | Język rosyjski
 
    1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania.
    2. W oknie Panel sterowania kliknij Dodaj/Usuń programy.
    3. W oknie dialogowym Właściwości: Dodaj/Usuń programy wybierz Instalator systemu Windows.
    4. W liście Składniki wybierz Obsługa wielu języków i naciśnij Szczegóły.
    5. W oknie dialogowym Obsługa wielu języków w liście Składniki wybierz Cyrylica.
    6. Naciśnij OK.
    7. System poprosi o włożenie płyty instalacyjnej Windows 98. Następnie należy zrestartować komputer.

Następnie należy dodać język i układ klawiatury

    1. W oknie Panel sterowania kliknij Klawiatura.
    2. W oknie dialogowym Właściwości: Klawiatura wybierz Język.
    3. Jeśli w polu Zainstalowanie języki... znajdują się dwa języki – lepiej zostawić jeden. Kliknij język, który jest niepotrzebny (np. angielski – polski układ klawiatury obsługuje wszystkie znaki dostępne w angielskim zestawie znaków [Moja uwaga – jak chcesz to wykasuj ją]), a następnie kliknij przycisk Usuń.
    4. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
    5. W oknie dialogowym Dodaj język wybierz Język Rosyjski.
    6. Proponujemy też wybrać w polu Przełącznik języków sposób przełączenia przez Ctrl+Shift, oraz zaznaczyć opcję Włączaj wskaźnik na pasku zadań.
    7. System poprosi o włożenie płyty Windows 98, następnie należy zrestartować komputer .

    Po uruchomieniu komputera możecie pisać po rosyjsku, przełączając z łacińskiej (polskiej) czcionki na rosyjską przez jednocześnie naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Shift.