O Rosji
Rossia.pl | Rosja
 

   Informacje statystyczne - najważniejsze dane, największe miasta Rosji strefy czasowe

   Okręgi federacyjne - reforma 2000 roku

   Święta w Rosji oficjalne i nieoficjalne - "pora dawać prezenty" 

   Instytut Europy Środkowo-Wschodniej o Rosji - geografia, gospodarka...

Turystyka

   Przewodnik "Pascal" o Rosji   >>

   Kościoły katolickie w Rosji

   Czy trzeba mieć wizę aby wyjechać do Rosji?

   Zaproszenie dla znajomych z krajów WNP 

   Pogoda w Moskwie i Sankt-Petersburgu

Polityka

   Krótki kurs Polityki rosyjskiej - jak sami oceniamy to, co się u nas dzieje

   Hymn Rosji (z roku 2001)

   Rosja oczami satyryka (w języku rosyjskim)

Informacja

   Kody telefoniczne niektórych miast rosyjskich

   Pogoda i kursy walut

   Rosyjskie banknoty po ostatniej denominacji z 1998 roku (reforma czwarta)

   Rosyjskie banknoty z 1993 roku (reforma druga)