Niektóry mandaty i kary za naruszenie Przepisów Ruchu Drogowego (PRD)
Rossia.pl | Samochody
 
 Mandaty i kary

 
    1 MROT - minimalna płaca (Minimalnyj Razmier Oplaty Truda). Tę jednostkę używa się dla ustalenia rozmiarów cła, mandatów itp.
    Od roku 2001 przy opłacie mandatów 1 MROT wynosi 100 rubli. Od drugiej połowy roku 2005 - 500 rubli.

Niektóry mandaty i kary za naruszenie Przepisów Ruchu Drogowego (PRD)

    114-2 Kierowanie ŚT bez niezbędnych dokumentów - ostrzeżenie albo mandat 0,2-0,5 MROT

    114-5 Kierowanie ŚT bez tablic rejestracyjnych - 0,5 - 1 MROT

    114-6 Kierowanie ŚT ze znakami niestandardowymi, nieczytelnymi (brudnymi), albo zamontowanymi z naruszeniem przepisów - 0,2-0,5 MROT

    114-7 Kierowanie ŚT z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi - 5-8 MROT

    115-1 Przekroczenie ograniczenia szybkości od 10 do 20 km/h - ostrzeżenie albo mandat 0,2-0,5 MROT

    115-3 Przekroczenie ograniczenia szybkości od 20 do 30 km/h - mandat 1 MROT

    115-6 Przekroczenie ograniczenia szybkości powyżej 30 km/h - mandat 3 MROT

    115-2 Niezastosowanie się do znaków drogowych (pionowych i poziomych), naruszenie reguł przejazdu przez przejścia dla pieszych - mandat 0,5 MROT

    115-4 Przejazd na świetle czerwonym, nieprzepisowe wyprzedzanie, przejazd z niezastosowaniem się do znaku „zakaz ruchu" - mandat 1 MROT

    115-5 Wyjazd na przeciwny pas ruchu - 1-2 MROT

    115-8 Naruszenie innych przepisów ruchu drogowego - ostrzeżenia albo mandat 0,2 MROT

    118-1 Naruszenie PRD, powodujące straty materialne - 3-6 MROT

    118-2 Naruszenie PRD, powodujące lekkie uszkodzenia zdrowia  - 5-8 MROT, lub utrata prawa jazdy na ŚT na okres od 3 do 6 miesięcy.
 

 Karna odpowiedzialność

 
    Art. 166. 1. Zawłaszczenie samochodu bez celu kradzieży - ograniczenie wolności od 3 do 6 lat, lub areszt od 3 do 6 miesięcy, albo do 3 lat więzienia.
    2. To samo, dokonane przez grupę ludzi, niejednokrotne (recydywa), z użyciem przemocy - od 3 do 7 lat więzienia
    3. pkt. 1 lub 2, ze skutkiem znaczych strat materialnych - 5-10 lat
    4. pkt.1, 2 lub 3 z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub groźbą jego użycia - 6-12 lat.

    Art. 264. 1. Naruszenie PRD… powodujące znaczne straty materialne, albo uszkodzenie zdrowia - ograniczenie wolności do 5 lat, albo areszt 3-6 mies., albo do 3 lat więzienia i utrata prawa jazdy na okres do 3 lat.
    2. To samo, powodujące śmierć człowieka - do 5 lat wiezienia i utrata prawa jazdy do 3 lat.
    3. pkt.1 powodujące śmierć 2 i więcej osób - od 4 do 10 lat wiezienia i utrata prawa jazdy na okres do 3 lat.

    Art. 265. Opuszczenie miejsca wypadku, opisanego w art. 264, - karze się ograniczeniem wolności do 3 lat, albo areszt do 6 mies., albo do 3 lat więzienia.
 

 Odpowiedzialność administracyjna

 
    Art. 117. Kierowanie ŚT pod wpływem alkoholu (dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to 0,5 ‰ - mandat od 8 do 12 MROT lub utrata prawa jazdy na okres  do 1 roku.
    Taki samo przewinienie dokonane powtórnie w ciągu roku - mandat od 10 do 15 MROT lub utrata prawa jazdy od 1 do 3 lat.

    Art. 119 Kierowanie ŚT nie mającym zezwolenia na poruszanie się po drogach - mandat od 3 do 5 MROT.

    Art. 120. Kierowanie ŚT nie mającym zezwolenia na poruszanie się po drogach i pod wpływem alkoholu - mandat 10-15 MROT.

    Art. 165. Niezatrzymanie ŚT pomimo sygnału do zatrzymania dawanego przez uprawnionego funkcjonariusza milicji - mandat 10-15 MROT albo utrata prawa jazdy na okres od 2 do 3 lat.