Wrażenia z podróży do Rosji
Rossia.pl | Wrażenia z podróży do Rosji
 
   Wrażenia z podróży do Moskwy. Czerwiec'98 Autor: Michal Matraszek.